Bronsystemen

Bronsystemen

Voor het goed presteren van een warmtepompsysteem is een bronsysteem noodzakelijk met een zo hoog mogelijke temperatuur, waaraan warmte kan worden onttrokken. Enkele mogelijkheden zijn:

Geothermische systemen
Lucht
Afvalwarmte
 
Oppervlaktewater
Asfalt
Mestkelder
Laadkuil