op weg naar energietransitie

Kodi bv, daadkrachtig partner voor ontwikkeling en realisatie van turn-key, innovatieve en energiebesparende systemen.

Diensten

turn-key oplossingen

Kodi heeft de kennis en kwaliteit in huis om onze opdrachtgevers turn-key oplossingen aan te bieden. De activiteiten strekken zich uit tot de volgende vakgebieden:

gesloten
bronsystemen

Het gesloten bronsysteem, ook wel VBWW (verticale bodem warmtewisselaar) genoemd is een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van warmte en koude uit het natuurlijk aanwezige grondwater. Bij gesloten bronsystemen wordt er geen grondwater verplaatst. 

open
bronsystemen

Open bodemenergiesystemen of Warmte- Koudeopslag (WKO) is een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van warmte en koude uit het natuurlijk aanwezige grondwater. Een openbronsysteem is een recirculatie systeem bestaande uit een separate warme bron en koude bron.

warmtepomp
systemen

Als centraal aandrijvend element tussen het bron- en  afgiftesysteem wordt de warmtepomp(en) geschakeld. Omdat de prestatie van het volledige systeem wordt bepaald door de onderlinge samenhang tussen deze drie hoofdonderdelen, ontwikkelt en produceert Kodi centrale energiesystemen in eigen beheer.

afgifte
systemen

Kodi verzorgt een volledig vloerverwarmingssysteem die door middel van het gekozen bron- en warmtepompsysteem gebruikt wordt om het gebouw/pand te verwarmen.
Uiteraard wordt de complete installatie en aanleg afgestemd op de behoeftes binnen de betreffende ruimtes.

service &
onderhoud

Kodi engineert, ontwerpt en verzorgt de complete installatie van opwekking van een gesloten of open bron, tot de afgifte via de vloerverwarming voor verwarming en warm water via de kraan. Wij zijn trots op onze systemen die wij hebben ontworpen en willen deze dan ook graag onderhouden.

vacatures

werken bij kodi

Kodi ontwerpt, realiseert en onderhoudt installaties op het gebied van Werktuigkundige Installatietechniek, Warmtepomptechniek, Koudetechniek, Bronsystemen, Meet- en Regeltechniek en Elektrotechniek.

Projecten

werken van kodi

Al onze projecten hebben als uitgangspunt Energiebesparende Technieken.