Afstandsbeheer

Wij kunnen op afstand bekijken of bepaalde, vooraf vastgestelde, grenswaarden worden overschreden, bijvoorbeeld de temperatuur, luchtvochtigheid of stroomsterkte. Overschrijding van deze grenswaarden
duidt meestal op het niet goed functioneren of een verkeerde instelling van installatiedelen.

Het afstandsbeheer kan worden gebruikt voor: