Legionella risicoanalyse en beheersplan

Het risico van besmetting met legionella is altijd en overal aanwezig. Daarom verplicht het Ministerie van VROM gebouweigenaren een risicoanalyse te laten uitvoeren van de drinkwaterinstallatie.

Kodi beschikt over de specialistische kennis die nodig is voor de uitvoering van de risicoanalyse en voor
het opstellen en uitvoeren van een daaruit voortvloeiend beheersplan. Wij gaan daarbij als volgt te werk: