Meerjarenbegroting

Om een goed inzicht te krijgen in de totale kosten van het onderhoud en beheer van een gebouw, kan Kodi een begroting opstellen voor de komende jaren.

Wij doen dit door het opstellen van een lijst van alle gebouwgebonden installaties. Van elke component stellen we de huidige status vast. Uitgaande van de gemiddelde levensduur bepalen we vervolgens wat er aan onderhoud nodig is. In de begroting zijn niet alleen de onderhoudskosten opgenomen, maar ook vervangingsinvesteringen en een schatting van het storingsonderhoud.