NEN 3140 inspecties

Iedere gebouweigenaar en/of werkgever is volgens de Arbo-wet verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Een aspect hiervan is de veiligheid van de elektrische installatie. Veel ongevallen en branden zijn het gevolg van slecht of onvoldoende onderhoud aan elektriciteitsnetten. Het is daarom van het grootste belang om de installatie periodiek te laten controleren. De richtlijnen hiervoor staan in de Arbo-wet.

In de norm NEN 3140 staat hoe kan worden voldaan aan de eisen van de Arbo-wet. Deze norm is de sleutel tot veiligheid bij elektriciteit. NEN 3140 onderscheidt de inspecties in laagspanningsinstallaties in een gebouw en elektrische arbeidsmiddelen.

Kodi heeft speciale NEN 3140-inspecteurs. Na de inspecties leggen zij hun bevindingen vast in een gedetailleerd inspectierapport. Met dit rapport in de hand kan de gebouweigenaar aan de verzekering en de arbeidsinspectie tonen dat de installatie voldoet aan de NEN 3140-norm.