Preventief en correctief onderhoudPreventief onderhoud

Onder preventief onderhoud verstaan wij de onderhoudswerkzaamheden aan van tevoren overeengekomen installatieonderdelen. Deze werkzaamheden worden verricht volgens een vast onderhoudsschema.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud bestaat uit het oplossen van storingen. Hiervoor spreken we in het contract reactie-tijden af. Afhankelijk van het belang en de behoefte van uw organisatie is het mogelijk samen met u, verschillende niveaus van responstijden vast te stellen op basis van de diverse installaties.