Thermografisch onderzoek

Door middel van thermografisch onderzoek is het mogelijk om te zien of er in een installatie sprake is van overbelasting, kans op storingen of brandgevaar. Het voordeel van deze techniek is dat dit kan worden bekeken zonder het bedrijfsproces te onderbreken.

Bij een thermografisch onderzoek wordt er een digitale infraroodopname gemaakt van elektrotechnische verbindingen, zoals die in verdeelinrichtingen bestaan. Dit geeft een grafisch beeld van de warmte-ontwikkeling tussen de diverse verbindingen, waaruit kan worden afgeleid in welke toestand ze verkeren.