Conventionele installatie

Om oncontroleerbare ventilatie (door kieren en naden) en daarmee warmteverliezen te beperken worden woningen steeds beter geïsoleerd. Om de luchtkwaliteit te waarborgen en vochtproblemen te voorkomen is mechanische ventilatie noodzakelijk (en ook verplicht).


Dwarsventilatie

In een conventionele installatie wordt de lucht toegevoerd door roosters in de gevel. De hoeveelheid lucht kan sterk variëren doordat deze afhankelijk is van de buitencondities en gebruik door de bewoner.

Bij de toepassing van standaard handbediende roosters kunnen er situaties ontstaan waarbij de lucht direct door de verdieping wordt getransporteerd (dwarsventilatie). De warmte in de woning wordt door deze luchtstroom naar buiten afgevoerd en kan niet worden teruggewonnen.
Deze ongecontroleerde ventilatie heeft een negatieve invloed op onze gezondheid en de behaaglijkheid in de woning.


Conventionele installatie

In de overige situaties wordt de lucht door middel van een mechanische ventilator (deze bevindt zich vaak op zolder) afgevoerd. De ventilator voert de warme lucht uit de woning naar buiten af. Dit warmteverlies moet opnieuw worden opgewekt, dit resulteert in extra energiekosten