Principe warmtepompboiler

Een warmtepompboiler maakt gebruik van de al aanwezige energie in de omringende lucht. Deze laagwaardige energie wordt door de warmtepompboiler opgewaardeerd tot hoogwaardige energie. Vervolgens wordt deze energie gebruikt om het water in de boiler te verwarmen naar een temperatuur van max. 64,5 °C.

Een groot deel van de energie die nodig is wordt onttrokken uit de (ventilatie)lucht waardoor de toe te voeren hoeveelheid aandrijfenergie veel kleiner is dan bij een conventioneel systeem. Naast de warmwatervoorziening kan het systeem ook worden gebruikt om te ventileren.

De ingebouwde ventilator kan in veel gevallen in de noodzakelijke ventilatiecapaciteit van een gebouw voorzien. De ventilatie-unit, de warmtepomp én boiler zijn samen in één compact toestel ingebouwd en vergt weinig vloeroppervlak. Het toestel wordt op het ventilatiesysteem én op de koud- en warmwater leiding in de woning aangesloten (net als een gewone boiler). Een 230 V aansluiting is voldoende om de benodigde energie voor de compressor te leveren.