Warmtepompsystemen

Overal om ons heen zijn warmtebronnen van een laagtemperatuurniveau in grote hoeveelheden aanwezig:
de buitenlucht, het oppervlaktewater, de bodem maar ook de ventilatielucht en afvalwarmte. Dankzij de warmtepomptechnieken van Kodi kan deze laagwaardige warmte weer bruikbaar worden gemaakt. Een warmtepomp 'pompt' namelijk warmte van een laag naar een hoog temperatuurniveau.

Meer informatie over warmtepompen:

Algemene brochure: Warmtepomptechniek .pdf


Het totaal aantal warmtepompen in Nederland bedraagt ruim 22.000. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in de Derde Energienota de warmtepomp tot een speerpunt verheven. Deze techniek dient een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan de te bereiken energiebesparing (65 PJ in 2020). Voor de uitvoering van dit beleid is onder andere het Meerjarenprogramma Warmtepompen gestart.

Voor warmtepompen die gebruikmaken van omgevingswarmte geldt de doelstelling om in het jaar 2020 een besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen te realiseren van 32 PJ. Dit is bijna de helft van de totaal beoogde besparing (bron: RVO).

Een warmtepomp kan aan verschillende energiebronnen en afgiftesystemen warmte onttrekken en afgegeven. Om een maximale energiebesparing en een optimaal leefklimaat te realiseren kunnen door Kodi ontwikkelde gebouwbeheersystemen worden toegepast. Daarnaast biedt Kodi de mogelijkheid om warmtepompsystemen te monitoren.

Om de omloopsnelheid van warmtepompsystemen te vergroten zijn er verschillende subsidies en fiscale maatregelen mogelijk. Hiermee wordt de terugverdientijd van een warmtepompinstallatie aanzienlijk verkleind.