Afgiftesystemen

Afgiftesystemen

De toepassing van LT (Lage Temperatuur) verwarming leidt in alle gevallen tot een onmiddellijke energie-besparing ten opzichte van een traditioneel verwarmingssysteem. Afhankelijk van het type opwekker kan de direct realiseerbare energiebesparing oplopen tot tientallen procenten. Het is dan ook in alle gevallen zinvol om, ongeacht de toegepaste warmte-opwekker, voor LT-verwarming te kiezen. Enkele voorbeelden:

Vloerverwarming

Wandverwarming

LT-radiatoren

LT-convectoren

LT-luchtverwarming

 

 
Wanneer een verwarmingsinstallatie op lage watertemperaturen is ontworpen, zorgt deze voor zowel een gezonder en behaaglijker binnenklimaat als voor een lager energiegebruik. Door de gelijkmatige warmteverdeling en het grotere aandeel aan stralingswarmte kan vaak met een lagere luchttemperatuur volstaan worden om toch hetzelfde behaaglijkheidsniveau te bereiken. Bovendien is een installatie met
lage oppervlaktetemperaturen veiliger.

Bij lagere watertemperaturen is ook het warmteverlies van leidingen in een woning (of in het geval van collectieve warmtelevering in een wijk) kleiner. Zonder een LT-systeem is het niet mogelijk om de energiebronnen van de toekomst te gebruiken. Zo kunnen warmtepompen vanwege technische en
praktische redenen een maximale afgiftetemperatuur van ca. 55 °C realiseren.

Alle momenteel gangbare systemen kunnen (eventueel gecombineerd) voor laagtemperatuur warmteafgifte worden gebruikt: o.a. radiatoren, convectoren, vloerverwarming, luchtverwarming en wandverwarming.
Voor warmtepompsystemen geldt: hoe lager de afgiftetemperatuur is, hoe hoger het opwekkingsrendement zal zijn.