Afgiftesystemen

LT-convectoren


Convectorput

Convectoren bestaan uit dunne warmwaterleidingen met daaromheen, op korte afstand van elkaar, een groot aantal dunne metalen lamellen. Convectoren zijn altijd zo laag mogelijk in een schacht of omkasting gebouwd om de natuurlijke trek en daarmee de afgifte van verwarmde lucht te bevorderen.
Door hun geringe waterinhoud en lage massa zijn convectoren zeer snel op temperatuur. Daarentegen gebeurt de warmteoverdracht, evenals bij luchtverwarming, volledig convectief (door stroming van warme lucht).
De stralingscomponent ontbreekt dus grotendeels.

Naast wandconvectoren of vrijstaande convectoren in een omkasting zijn er vloer- of putconvectoren. De dimensionering van LT-convectoren komt overeen met die van LT-radiatoren.