Afgiftesystemen

LT-luchtverwarming


Luchtbehandelingkast

Luchtverwarmingssystemen maken, in tegenstelling tot de hiervoor beschreven warmte-afgiftesystemen, gebruik van lucht als warmtevoerend medium. Hiertoe wordt in de woning een stelsel van luchtkanalen aangebracht. Warmteafgifte vindt plaats via inblaasroosters in de vertrekken.

Indirect gestookte luchtverwarmingssystemen, waarbij warm water wordt gebruikt om door middel van een warmtewisselaar de verwarmingslucht op te warmen, zijn zeer geschikt voor gebruik van lage water-temperaturen (55°C of lager). Hiervoor hoeft alleen een aangepaste warmtewisselaar te worden aangebracht.