Afgiftesystemen

LT-radiatoren


LT Radiatoren

De ontwerptemperaturen voor een lage temperatuur radiatorenverwarming (LT-radiatoren) zijn maximaal 55°C voor de aanvoerwatertemperatuur en 45°C of minder voor de retourwatertemperatuur. In de praktijk komen ook vaak systemen voor met een temperatuurtraject van 55/40 of 55/30°C. Dit betekent dat een wat groter radiatoroppervlak nodig is dan bij de tot nu toe gebruikelijke radiatorensystemen met een temperatuurtraject van 90/70°C. Overigens is de benodigde afgiftecapaciteit van radiatoren de laatste jaren sterk gedaald als gevolg van de betere isolatie van de woningen en de toepassing van HR++-glas. Hierdoor is het mogelijk nu LT-radiatoren
te gebruiken die even groot zijn als de hoge temperatuur radiatoren van een
aantal jaren geleden.