Afgiftesystemen

Wandverwarming

De meest gangbare systemen voor wandverwarming bestaan uit kunststof leidingen die in speciaal voorbereide, gesleufde wanden worden gelegd, waarna de wand kan worden afgestuct. Voor deze toepassing zijn op de markt diverse vormstenen verkrijgbaar, waarin de sleuven al zijn aangebracht


Wandverwarming
De maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van de wand bedraagt circa 40°C. Dit betekent dat de maximale aanvoerwatertemperatuur zo'n 55°C mag zijn. Ook hier verdienen direct doorstroomde systemen de voorkeur boven indirecte doorstroomde systemen.
De plaatsing van meubels voor warmtewanden vormt normaal gesproken geen probleem. Wel moet hiermee bij de dimensionering rekening worden gehouden. Ook mogen er aan de muur schilderijen, schemerlampen en dergelijke worden bevestigd. Bij het boren moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de rasterafstand tussen de wandverwarmingsbuizen.

Wandverwarming staat vanwege de behaaglijkheid eveneens steeds meer in de belangstelling. Bovendien heeft het een energetisch voordeel ten opzichte van radiatorenverwarming van 5 à 10 procent ten opzichte van radiatoren met 90°C aanvoer watertemperatuur. Regelmatig wordt wandverwarming gecombineerd met vloerverwarming of LT-radiatoren.