Bronsystemen

Asfalt als warmtebron

De asfaltcollector vormt voor Nederland een nieuwe toepassing voor het opvangen en afgeven van zonne-energie. Het benutten van zonne-energie wordt hoe langer hoe meer een niet te onderschatten milieuvriendelijke manier om in onze energiebehoefte te voorzien.


Asfaltcollector
In de zomer wordt de vele warmte, die als gevolg van zonnestraling in het asfalt wordt geabsorbeerd, via een buizensysteem dat in het asfalt is aangebracht, overgedragen op water. Deze warmte kan direct worden gebruikt als bron voor de warmtepomp of worden opgeslagen in een aquifer. Door het asfalt te koelen zal de kans op spoorvorming, scheurvorming en rafeling verminderen.

In de winter wordt er warm water door het asfalt gecirculeerd. Hiermee wordt het asfalt met behulp van hetzelfde buizensysteem verwarmd, zodat de weg geen schade ondervindt van weersomstandigheden en zoutstrooien niet meer nodig is. Tevens vindt er een snellere verdamping plaats van het regen- en dooiwater.

Door de combinatie van temperatuurregulatie en een speciaal versterkingsregister wordt de levensduur van de asfalt-constructie nog eens extra verlengd.