Bronsystemen

Geothermische systemen als bronsysteem

Kodi beschouwt geothermische systemen (de aarde als energiebron) in veel situaties als een (zeer) goede optie, en heeft hier inmiddels uitgebreid ervaring mee opgedaan. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het relatief hoge temperatuurniveau, ook (of juist) tijdens het stookseizoen. Al op een diepte van 5 meter, heeft de aarde een temperatuur van ± 12°C. Er zijn verschillende mogelijkheden, die grofweg te onderscheiden zijn als ‘open’ of ‘gesloten’ systemen.

Kodi maakt onder andere gebruik van de onderstaande technieken:

Energieheipaal   

Aquifer

Heipaal fungeert als
warmtewisselaar met de bodem
(gesloten systeem)

Onttrekken van grondwater uit
een aquifer (open systeem)


De ‘open’ systemen (bv. aquifer) maken gebruik van het oppompen, en in veel gevallen terugpompen, van grondwater of water uit watervoerende pakketten die zich op grotere diepte bevinden.

De ‘gesloten’ systemen (bv. energieheipaal) bestaan uit de toepassing van een warmtewisselaar die in de aarde wordt geplaatst. Er is in dit geval geen sprake van direct contact met het genoemde (grond)water. Om deze reden is er geen vergunning noodzakelijk om een dergelijk systeem te installeren, ongeacht de omvang.