Bronsystemen

Aquifer

Zoals aangegeven maken de ‘open’ systemen gebruik van het oppompen (en in veel gevallen terugpompen) van grondwater, of water uit watervoerende pakketten die zich op grotere diepte bevinden; de aquifer. In dit geval is er wel sprake van direct contact met het (grond)water en dient er een vergunning te worden aangevraagd als er meer als 10 m³/h water wordt onttrokken. Daarnaast dient bij deze systemen rekening te worden gehouden met maatregelen om ontgassing en zuurstoftoetreding tegen te gaan, en worden er eisen gesteld aan de warmtewisselaar waarmee warmte wordt onttrokken dan wel afgegeven (toepassen van RVS of Titanium warmtewisselaar noodzakelijk).

Ook binnen de groep ‘open systemen’ zijn verschillende varianten beschikbaar. Een mogelijkheid is de toepassing van een onttrekkingsput gecombineerd met een infiltratieput.

De doorstroomrichting ligt bij deze systemen vast. Een andere mogelijkheid is de toepassing van een zogenaamde ‘doublet’ waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘warme’ en ‘koude’ put. Bij een doublet kan in tegenstelling tot de eerder genoemde mogelijkheid de doorstroomrichting worden gevarieerd. Hierdoor kan afwisselend gebruik worden gemaakt van de koude of warme bron.

Onttrekkings/infiltratie systeem

Warme/koude bron


Systemen die gebruik maken van een watervoerend pakket worden over het algemeen aquifersystemen genoemd (aquifer = watervoerend pakket), terwijl systemen die gebruik maken van het ondieper gelegen grondwater over het algemeen bronsystemen worden genoemd. Hier zal in dit kader niet dieper op worden ingegaan.

Door het ontbreken van warmteweerstanden die aanwezig zijn in ‘gesloten’ systemen (gevormd door het slangensysteem, beton etc.), is een ‘open’ systeem beter in staat piekvermogen te leveren. Vooral bij industriële toepassingen kan deze eigenschap van belang zijn. Voor gebouwtoepassingen is dit punt minder relevant.