Bronsystemen

De laadkuil als warmtebron

Er bestaan vele laagwaardige energiebronnen die uitermate geschikt zijn voor een warmtepompsysteem. Kodi heeft onder andere ervaring opgedaan met energieonttrekking uit een laadkuilvloer. Deze laadkuilvloer wordt gebruikt om vrachtwagens te laden of te lossen.


Laadkuilen

De oprit is voorzien van vloerverwarming waarmee de vloer zowel verwarmd als gekoeld kan worden. Door de vloerverwarmingslangen wordt veiligheidshalve (in verband met bevriezing) een mengsel van water/glycol rondgepompt. Voor de verdeling van de warmte zijn de kunststofbuizen op verdelers aangesloten. Het principe is gelijk aan dat van de asfaltcollector.

In de zomer vangt de betonnen vloer zonne-energie op.
Deze warmte kan direct als bron voor de warmtepomp worden gebruikt, maar ook worden opgeslagen in een geothermisch systeem. Door het beton te koelen zal de kans op scheurvorming en rafeling verminderen.

In de winter onttrekt een warmtepomp energie uit het geothermische systeem, die in de zomer is opgeladen en waardeert deze op tot een bruikbaar temperatuurniveau.
Dit warme water wordt door de vloerverwarmingslangen gecirculeerd waardoor gevaarlijke situaties in winterse omstandigheden worden voorkomen. Op basis van de neerslag, luchttemperatuur en de temperatuur van het wegdek wordt bepaald op welk moment de opritverwarming moet worden ingeschakeld.

Door de temperatuurregulatie wordt de levensduur van de opritconstructie nog eens extra verlengd.