Bronsystemen

Lucht als bronsysteem

Een belangrijk voordeel van de toepassing van lucht als energiebron is de beschikbaarheid. Als buitenlucht wordt toegepast is een belangrijk nadeel de lage temperatuur tijdens het stookseizoen. Bovendien kan lucht relatief weinig energie bevatten omdat het een ‘licht’ medium is. Hierdoor is een relatief groot uitwisselend (lees kostbaar) oppervlak noodzakelijk. De toepasbaarheid wordt sterk verbeterd indien gebruik kan worden gemaakt van warme ‘afvallucht’ afkomstig uit (industriële) processen of afzuiglucht uit gebouwen. In dit geval is een belangrijke voorwaarde dat deze lucht relatief schoon moet zijn om vervuiling van het uitwisselend oppervlak te voorkomen. Een voorbeeld van een warmtepomp die lucht als bronsysteem gebruikt is de warmtepompboiler, waarmee tapwater wordt bereid.
Klik hier voor het principe van de warmtepompboiler.