Bronsystemen

Oppervlaktewater als bronsysteem

Hoewel de toepassing van oppervlaktewater als bronsysteem interessant kan zijn in verband met de relatief goede beschikbaarheid in ons land, kleven er belangrijke nadelen aan deze mogelijkheid. In veel gevallen speelt de lage temperatuur tijdens het stookseizoen een beperkende rol, vergelijkbaar met de toepassing van buitenlucht. Er worden, bij directe koppeling van het oppervlaktewater, speciale eisen gesteld aan de verdamper van de warmtepomp om bevriezing te voorkomen.

Daarnaast bestaat een grote kans op het vervuilen van de warmtewisselaar door ronddrijvend/zwevend vuil (zoals riet, algen en mosselen maar ook plastic zakken). Door het verplaatsen van het water zal dit vuil worden aangetrokken en moeten aanvullende maatregelen, zoals filters, worden toegepast. Hierdoor is regelmatig onderhoud van het bronsysteem noodzakelijk geworden. Bovendien is in veel gevallen een vergunningsprocedure noodzakelijk.

Kodi beschouwt dit bronsysteem om deze redenen (op dit moment) als een minder goede optie.