Gebouwbeheer

GebouwbeheersysteemProgrammable Logic Controller
Een GebouwBeheerSysteem, vaak afgekort tot GBS, bestaat uit een of meerdere programmeerbare PLC’s (programmable logic controller) in combinatie met een computersysteem, waarmee lokaal en/of op afstand de bewaking en de uitwisseling van gegevens kan plaatsvinden.

Door goede gebouwbeheersystemen te ontwerpen kan veel energie worden bespaard. De stijgende brandstofprijzen en de steeds zwaarder wegende milieueisen zijn enkele redenen waarom men zal overgaan tot het treffen van energiebesparende maatregelen. Door gebruik te maken van zulke systemen is de eventueel benodigde meerinvestering veelal binnen enkele jaren terug te verdienen. Daarnaast zorgen gebouwbeheersystemen voor een gezonder en behaaglijker leefklimaat.

Bij gebouwbeheersystemen bestaat de mogelijkheid om op lokaal niveau het GBS te beïnvloeden. Dit wordt gerealiseerd via een directe verbinding tussen een beheercomputer en het regelsysteem. Deze combinatie wordt vaak toegepast in complexe installaties waar meerdere regelsystemen zijn toegepast en er voor het installatiebeheer een medewerker beschikbaar is.