Voordeel warmtepomp t.o.v. HR Ketel

Om aan te kunnen geven wat de voordelen van de warmtepomp t.o.v. een conventionele installatie zijn,
wordt de warmtepomp vergeleken met een veel in Nederland toegepaste HR -ketel.

HR-ketel

Hoog rendement ketels zijn toepasbaar voor ruimteverwarming of warmtapwaterbereiding. Beide functies worden in individuele woningen veelal gecombineerd in één toestel, de combiketel.

Een HR-ketel bereikt alleen een hoog rendement door energie terug te winnen uit neerslaande waterdamp. Voor de condensatie mag de retourtemperatuur niet hoger zijn dan circa 50°C.

Bij een traditioneel 90/70°C systeem, condenseert de HR-ketel dan ook gedurende een groot deel van de tijd niet of nauwelijks en functioneert dus niet optimaal.


 

Energiestroom HR-ketelHR-ketels werken dan ook pas optimaal in combinatie met lage temperatuur afgiftesystemen.   
       
In de HR-ketel wordt aardgas verbrand om het cv-water te verwarmen. Bij het verbranden van aardgas (oftewel primaire energie) komt C02 vrij welke belastend is voor het milieu.

Het maximale rendement van een goedwerkende HR- ketel is zo’n 93 %

Warmtepomp

De warmtepomp onttrekt laagwaardige warmte uit een energiebron en waardeert deze op. Deze warmte wordt onttrokken uit een zogenaamde bron. Er zijn verschillende laagwaardige energiebronnen die geschikt zijn voor een warmtepompsysteem, deze keuze is project afhankelijk.

 
 

Energiestroom warmtepomp

Een groot deel van het benodigde verwarmingsvermogen wordt onttrokken uit een energiebron waardoor
de toe te voeren hoeveelheid aandrijfenergie veel kleiner is. De elektrische warmtepomp is een bijzonder milieuvriendelijk apparaat: het rendement is zeer hoog en de uitstoot van schadelijke stoffen die leiden
tot het broeikaseffect is ca. 30 - 40% lager als dat van een HR-ketel. Een voorwaarde voor het goed functioneren van een warmtepompsysteem is de aanwezigheid van een laagtemperatuursysteem.
Om een indruk te krijgen van de terugverdientijd van een warmtepompinstallatie is er een opzet
gemaakt van een kosten/baten analyse.

Een goedwerkend warmtepompsysteem haalt een rendement van meer dan 400 %.