Toekomstvisie

Door de huidige technische middelen goed toe te passen en deze slim te combineren kan veel energie worden bespaard. Onze toekomstvisie voor Nederland is om compleet over te gaan op het inkopen van ‘groene’ energie.

Dit kan onder andere door het leggen van kabels tussen de Scandinavische eilanden en Nederland t.b.v. het inkopen van witte steenkool (waterkracht). Tevens zouden in de Sahara geplaatste UV panelen kunnen worden aangesloten op kabels tussen Afrika en Nederland teneinde de verkregen energie in Nederland te kunnen benutten.

Ook in eigen land kan duurzame energie worden opgewekt. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van eb- en vloedcentrales waarbij energie wordt opgewekt uit de stroming van de zee. Een andere mogelijkheid is het gebruik van windenergie.

De warmtepomp is één van de systemen waarmee het gebruik aan fossiele brandstoffen oftewel primaire energie fors gereduceerd kan worden. Door landelijk over te gaan op inkoop van alleen nog maar de bovengenoemde ‘groene’ energie, in combinatie met het toepassen van monovalente elektrische warmtepompsystemen (warmtepomp voorziet volledige warmtebehoefte) in de bouw, kan Nederland CO2
vrije uitstoot garanderen. Tevens wordt de aarde dan niet meer uitgeput als energiebron.

Wij zijn van mening dat, naast de milieutechnische aspecten, door het toepassen van onze voorgestelde technieken een continuïteit voor de Nederlandse bedrijven gewaarborgd kan worden. Het is een innovatief concept en zal, indien landelijk toegepast, zeker leiden tot een positieve impuls voor de export van dit product door Nederlandse bedrijven.

Kort samengevat: de stijgende brandstofprijzen en de steeds zwaarder wegende milieu-eisen zijn slechts enkele van de redenen waarom men zal overgaan tot het treffen van energiebesparende maatregelen.
Door de huidige technieken slim te combineren is de eventueel benodigde meer-investering veelal binnen enkele jaren terug te verdienen.