gesloten
bronsystemen

Bij gesloten bronsystemen wordt er geen grondwater verplaatst. Er worden bodemwarmtewisselaars (lussen) in de grond geplaatst. Deze wisselaars worden gevuld met een water/glycol menging.

Het gesloten bronsysteem, ook wel VBWW (verticale bodem warmtewisselaar) genoemd is een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van warmte en koude uit de bodem.

Bij gesloten bronsystemen wordt er geen grondwater verplaatst. Er worden bodemwarmtewisselaars (lussen) in de grond geplaatst. Deze wisselaars worden gevuld met een water/glycol menging. De warmte- en koude uitwisseling vindt dan ook plaats via het contact met de van het gesloten buizensysteem in de grond. 

Onder het maaiveld worden de lussen aan elkaar verbonden en horizontaal verlegd naar de technische ruimte in het gebouw. In de zomer koelt het gesloten systeem passief: dus zonder tussenkomst van de warmtepomp. Hierdoor gebruikt het systeem maar een kleine hoeveelheid energie. Dit maakt het systeem zeer voordelig voor verkoeling en tevens geluidloos. Tijdens verwarmingsbedrijf (winter) wordt energie uit de bodem onttrokken, wat door het water/glycol mengsel wordt overgedragen aan een warmtepomp. Hierbij koelt de bodem rondom de warmtewisselaar af, en wordt door geleiding en grondwaterstroming nieuwe energie aangevoerd.

Een gesloten is een bodemsysteem dat diverse technische uitdagingen voor engineers kent. Meestal start het project met een haalbaarheidsonderzoek waarbij zowel technische, geohydrologische en juridische kanten van het project worden onderzocht. Zodra het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en alle vergunning zijn verleend kan er worden gestart met de praktisch engineering van het project. Dit resulteert in diverse stappen die moeten worden doorlopen om tot een technisch haalbaar ontwerp te komen.

Een groot voordeel van een gesloten systeem dat het minder ruimte vraagt en ook in bebouwde gebieden kan worden aangelegd.

gesloten
bronsysteem

Het gesloten bronsysteem, ook wel VBWW (verticale bodem warmtewisselaar) genoemd is een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van warmte en koude uit het natuurlijk aanwezige grondwater. Bij gesloten bronsystemen wordt er geen grondwater verplaatst. 

winter

Tijdens verwarmingsbedrijf (winter) wordt energie uit de bodem onttrokken, wat door het water/glycol mengsel wordt overgedragen aan een warmtepomp. Hierbij koelt de bodem rondom de warmtewisselaar af, en wordt door geleiding en grondwaterstroming nieuwe energie aangevoerd. De warmtepomp verwarmt het water naar de laagtemperatuur (ca. 40⁰C) voor de verwarming van het gebouw, of naar een hoog temperatuur (ca. 65⁰C) voor warm tapwater.

zomer

In de zomer koelt het gesloten systeem passief: dus zonder tussenkomst van de warmtepomp. Hierdoor gebruikt het systeem maar een kleine hoeveelheid energie. Dit maakt het systeem zeer voordelig voor verkoeling en tevens geluidloos.  Het koude bronwater wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan het interne circuit die voor een directe verkoeling van het gebouw en/of de woning kan worden gebuikt. De warmte die ‘retour’ komt wordt vervolgens weer overgedragen aan de bron. De omgeving rondom de U lus zal aanvullend worden opgewarmd door de vrijgekomen energie uit het gebouw. Dit wordt regenereren genoemd.