Waerdse Energie Circuit uitgelicht door TV NH

Het Waerdse Energie Circuit verbindt bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar. Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander.

In Nederland ziet men meer en meer de opkomst van decentrale warmtenetten. Lokale energievoorzieningen winnen steeds meer terrein. Initiatiefnemers kunnen besluiten om zelf een kleinschalig warmtenet en/of koudenet aan te leggen, zodat ze onafhankelijk van aardgas en ook minder afhankelijk van centraal opgewekte elektriciteit worden.

Voordelen zijn dat men de warmte en/of koude niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO2 uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft.

De engineers van Kodi Energie Besparende Technieken, die aan de wieg stonden van dit initiatief, geven tijdens de tv-uitzending ‘Jouw Noord-Holland’ een korte toelichting. Ook komen een paar afnemers van het Waerdse Energie Circuit aan het woord.

Meer nieuws

Officiële start Waerdse Energie Circuit

Wethouder M. Stam-De Nijs verrichte de handeling voor de officiële start. Hiervoor boorde zij enkele meters van een bron die uiteindelijk een diepte van 170 meter zal bereiken.

Duurzame ring voor 35-jarige Bedrijfskring

Bedrijfskring Heerhugowaard behartigt de belangen van alle ondernemers in Heerhugowaard. Vrijwel gelijk met haar 35-jarig jubileum valt de start van een Duurzame Ring door Heerhugowaard.

Kodi gecertificeerd voor WKO installaties

Vanzelfsprekend is Kodi gecertificeerd voor het ontwerpen, installeren en beheren van WKO installaties. Onze warmtepompsystemen en bodemenergiesystemen voldoen dus aan de hoogste eisen.

Warmte voor gebouwen uit betonvat met ijs

Gebouwen kunnen voortaan ook worden verwarmd door warmte welke wordt onttrokken uit een ijsbuffer.
Kodi past als eerste in Nederland de technieken in deze configuratie toe.

Kodi in finale NHN Business Awards

Doorslaggevend voor de jury was dat Kodi zeer gedreven is om constant nieuwe wegen te bewandelen om hun klanten te voorzien van slimme, duurzame en energiebesparende technieken.

VvE Clematis te Castricum op weg naar gasloos

Bewoners van de Clematisflat kunnen binnenkort genieten van duurzame en goedkope warmte uit de bodem. Eco2Service investeert hierin, waardoor de VvE niet de eigen kasmiddelen hoeft aan te spreken.

4 collega's geslaagd voor 5 examens Bodemenergie

In een tijdsbestek van enkele maanden 20 examens gedaan en daarvoor geslaagd. Dit geeft aan dat onze kennis van warmtepompen en bodemenergie meer dan voldoende, maar ook up-to-date is.

Energie warmteproject op ongekende schaal

Restwarmte van de industrie benutten voor de verwarming van bedrijven, woningen en eventueel ook de glastuinbouw.

Als eerste Deskundige Zonne-energiesystemen

Jos heeft alle benodigde examens behaald en daarmee heeft Kodi zijn eigen Deskundige op het gebied van Zonne-energiesystemen.

Kodi volledig zelfvoorzienend en CO2 vrij !

Kodi was al gasloos en met het plaatsen van 400 m² zonnepanelen zijn we volledig zelfvoorzienend en CO2 vrij.

Kodi schiet ondernemer te hulp !

De bestelbus van zuivelvakman Cees Castricum uit Heiloo werd gestolen. Kodi bedacht zich geen moment en stelde dhr. Castricum direct een van de Kodi bestelbussen ter beschikking.

Koelen en verwarmen met restenergie !

Kodi Energiebesparende Technieken heeft opnieuw een primeur op het gebied van energiebesparing en klimaatbeheersing. Het systeem bestaat uit units die zowel kunnen koelen als verwarmen.

Tromp Medical te Castricum

Het nieuwe bedrijfspand van Tromp Medical te Castricum is een geslaagd samenspel tussen prachtige architectuur en een heerlijk werkklimaat door de innovatieve energiezuinige systemen van Kodi.

30 jaar Kodi energiebesparende technieken

Kodi vierde in 2010 haar 30-jarig jubileum en daar is uitgebreid bij stilgestaan. Want als je jezelf na 30 jaar nog steeds een gezond bedrijf mag noemen, dan is dat reden genoeg voor een feestje!

Eco-kantoor gekoeld door de zon

Op bedrijventerrein Beveland te Heerhugowaard wordt in samenwerking met Kodi Energiebesparende Technieken uit Heerhugowaard een ECO-kantoor van 5 verdiepingen gerealiseerd.