open
bronsystemen

Open bodemenergiesystemen of Warmte- Koudeopslag (WKO) is een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van warmte en koude uit het natuurlijk aanwezige grondwater.

Een openbronsysteem is een recirculatie systeem bestaande uit een separate warme bron en koude bron. In de winter wordt uit de onttrekkingsbron (warme bron) middels een waterpomp grondwater opgepompt en naar de technische ruimte worden geëxporteerd, waar de warmtepomp de energie uit het water onttrekt en gebruikt ter verwarming van het gebouw.

In de zomer werkt het principe exact andersom en kan de koude bron dienen als passieve koeling van het gebouw. Het grondwatersysteem is door middel van een warmtewisselaar gescheiden van het gebouwzijdige deel waardoor het grondwater via leidingwerk in de warme bron kan worden geïnjecteerd. De watervoerende lagen in de bodem (aquifers) worden dus als buffer gebruikt.

Een openbronsysteem is een bodemsysteem dat diverse technische uitdagingen voor engineers kent. Meestal start het project met een haalbaarheidsonderzoek waarbij zowel technische, geohydrolische en juridische kanten van het project worden onderzocht. Zodra het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en alle vergunning zijn verleend kan er worden gestart met de praktisch engineering van het project. Dit resulteert in diverse stappen die moeten worden doorlopen om tot een technisch haalbaar ontwerp te komen. 

Openbronsystemen kenmerken zich door een hoog haalbaar rendement en worden met name ingezet bij grotere projecten omdat middels deze bronnen er veel vermogen kan worden opgewekt en daarmee grote (woon)gebouwen met veel warmte- en koelvraag kunnen worden voorzien. Nadeel van een openbronsyteem is de aanvangsinvestering en de hogere onderhoudskosten.

De twee meest voorkomende openbronsystemen zijn:

1. Doublet: deze maakt gebruik van twee van elkaar op afstand gescheiden bronnen. In de zomer wordt de warme bron geïnjecteerd met warm water dat vanuit de koude bron is gebruikt voor verkoeling. In de winter wordt warm water uit  de warme bron gebruikt voor verwarming van het gebouw en geïnjecteerd in de koude bron.

2. Monobron: systeem waarbij een onttrekkingsfilter en infiltratiefilter boven elkaar in een bron worden geplaatst. Een monobron kan worden uitgerust met één stijg-/filterbuis waarin twee onttrekkings-/infiltratiefilters op verschillende hoogte worden geplaats, of met twee separate filterbuizen op verschillende hoogte. Een monobron is goedkoper dan een doublet, maar kunnen kan alleen worden toegepast bij kleinere systemen met een waterverplaatsingscapaciteit van maximaal 30 tot 50 m3 per uur.

open
bronsysteem

Open bodemenergiesystemen of Warmte- Koudeopslag (WKO) is een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van warmte en koude uit het natuurlijk aanwezige grondwater. Een openbronsysteem is een recirculatie systeem bestaande uit een separate warme bron en koude bron.

Openbronsystemen kenmerken zich door een hoog haalbaar rendement en worden met name ingezet bij grotere projecten omdat middels deze bronnen er veel vermogen kan worden opgewekt en daarmee grote (woon)gebouwen met veel warmte- en koelvraag kunnen worden voorzien. Nadeel van een open bronsyteem is de aanvangsinvestering en de hogere onderhoudskosten.

winter

In de winter wordt uit de onttrekkingsbron (warme bron) middels een waterpomp grondwater opgepompt en naar de technische ruimte worden geëxporteerd, waar de warmtepomp de energie uit het water onttrekt en gebruikt ter verwarming van het gebouw. Daarnaast wordt een deel van het bronwater gebruikt om warm tapwater te kunnen leveren. De kou(de) die hierdoor retour komt, wordt ook weer aan het systeem afgegeven en wordt in de koude bron geïnjecteerd.

zomer

In de zomer dient de koude bron dienen als passieve koeling van het gebouw. Het grondwatersysteem is door middel van een warmtewisselaar gescheiden van het gebouwzijdige deel waardoor het na als koeling gebruikte en opgewarmde ‘koelwater’ via leidingwerk in de warme bron kan worden geïnjecteerd. De watervoerende lagen in de bodem (aquifers) worden dus als buffer gebruikt voor de winterperiode.