over kodi

Kodi bv, daadkrachtig partner voor ontwikkeling en realisatie van turn-key, innovatieve en energiebesparende systemen.

Bij Kodi staat de opdrachtgever centraal en zijn al onze activiteiten erop gericht om voor de opdrachtgever de meest effectieve installaties te ontwerpen en te realiseren.

Door middel van een haalbaarheidsonderzoek met een gedegen kosten-/ batenanalyse kunnen wij in een beginstadium al aangeven wat de terugverdientijd van de installaties zal zijn.

Kodi ontwerpt, realiseert en onderhoudt installaties op het gebied van Werktuigkundige Installatietechniek, Warmtepomptechniek, Koudetechniek, Bronsystemen, Meet- en Regeltechniek en Elektrotechniek.

Om succesvol te opereren, wordt een integrale aanpak gehanteerd, die naast de toepassing van de technische mogelijkheden ook het in kaart brengen van de subsidiemogelijkheden omvat. Deze integrale aanpak kan worden gegarandeerd door de ontwikkelde technieken en vakgebieden waar Kodi zich in heeft gespecialiseerd.

Kodi is zich ervan bewust dat er voor de realisatie van succesvolle projecten vruchtbare samenwerkings- verbanden noodzakelijk zijn.

Daarom worden er intensieve contacten onderhouden met wetenschappelijke instellingen (ECN, TNO), de overheid (RVO), adviesbureaus, architecten en projectontwikkelaars, die allen een specifieke en essentiële rol binnen het totale traject vervullen. Op deze wijze kunnen wij verantwoord bouwen aan een beter leefmilieu.