U bent hier: Home - Over Kodi - CO2-footprint

Slim nadenken en omgaan met energie loont!

Duurzaamheid zit in de genen van Kodi. Reeds bij de bouw van ons bedrijfspand in 1997 is bewust gekozen voor duurzaamheid door gebruik te maken van energie(hei)palen, een monovalent warmtepompsysteem met een rendement hoger dan 400%, warmtepompboilers voor warm tapwater, vrije koeling, zomernachtventilatie, automatische zonwering en energiezuinige verlichting met bewegingssensoren en daglichtregeling. Ons bedrijfspand is niet aangesloten op het gasnet.

Begin 2012 hebben wij bovendien 70.200 W(p) aan PV-panelen geïnstalleerd en in 2013 zijn de eerste plug-in hybride auto’s aangeschaft. De energie voor de warmte- en koude vraag wordt net als de vraag van elektrische apparatuur duurzaam opgewekt door de PV-panelen. Door al deze maatregelen is de energieopbrengst van ons bedrijfspand hoger dan het verbruik. Ons bedrijfspand gaat daarmee verder dan een passief bedrijfspand - wij produceren dus zelfs energie - die wij terug leveren aan het elektriciteitsnet. 

 


 

Alle duurzame maatregelen resulteren in een totale uitstoot van 9,3 ton CO2-eq in 2014. Een referentiebedrijf van vergelijkbaar formaat, hoeveelheid werknemers en bedrijfsauto’s stoot 75,2 ton CO2-eq uit. Met alle genomen maatregelen stoot Kodi dus 88% minder uit dan een vergelijkbaar bedrijf. Wij blijven ons inzetten om deze 9,3 ton CO2-uitstoot het aankomend jaar te halveren.

 

 

Zoals de bovenstaande grafiek aangeeft, zitten de grote besparingsmogelijkheden nog in twee categorieën; de bedrijfsauto’s en het bedrijfsafval. Wij gaan daarom ons wagenpark vernieuwen met zuinige plug-in hybride en/of elektrische auto’s. Daarnaast gaan we een inventarisatie doen hoe we onze afvalstromen - welke wij al maximaal scheiden - kunnen reduceren en hetgeen dat overblijft zo duurzaam mogelijk kunnen laten verwerken.

Bijna alle maatregelen die wij hebben genomen om CO2 te besparen, hebben een hogere investering gevergd, maar leveren ons nu een kostenbesparing op. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en CO2-besparing goed samengaan met geld besparen. Slim nadenken en omgaan met energie loont, zowel op milieu- als economisch gebied.