project
industrie

De toekomstvisie van de directie van de Boet is duidelijk: uiteindelijk moet de Boet het gehele pand gasvrij kunnen verwarmen en koelen.

PROJECT: de Boet
LOCATIE: Hoogwoud
VOLUME (STROOM): max. 100 m3/h
VERMOGEN: maximaal 720kW verwarming en 600kw verkoeling
BOORDIEPTE: 190 meter
BOORDIAMETER: 750mm

OPLEVERING PROJECT: 2022
BRONSYSTEEM: open doublet system

In 2022 hebben we een begin gemaakt met de verduurzaming van Tuincentrum de Boet in Hoogwoud. De toekomstvisie van de directie van de Boet is duidelijk: uiteindelijk moet de Boet het gehele pand gasvrij kunnen verwarmen en koelen. Kodi heeft in opdracht van de Boet een onderzoek uitgevoerd en uiteindelijk de opdracht gekregen om een bronsysteem aan te leggen en tevens de gehele distributie en afgifte up-to-date te maken.

Inmiddels hebben we op eigen grond van de Boet een warme en koude open bron geboord en gereedgemaakt om te worden aangesloten op een nieuw te realiseren technische ruimte. Deze technische ruimte zal worden voorzien van drie grote warmtepompen waarmee het grote complex van de Boet kan worden voorzien van warmte en verkoeling.

Om een duurzaam bronsysteem aan te leggen is specifieke kennis en geavanceerde techniek vereist. Hierbij wordt gekeken naar de levering van voldoende energie met een zo hoog mogelijk rendement, zonder dat er verstoring en uitputting van de bodem ontstaat. Dit bronsysteem wordt aangelegd volgens de richtlijnen van BodemenergieNL en onder certificaat SIKB BRL11000. De werkzaamheden met betrekking tot mechanisch boren worden uitgevoerd onder het certificaat SIKB BRL 2100. Wij realiseren een hoogwaardig bronsysteem met onderwaterpompen en bronputten en diverse beveiligingen aan om een langdurige werking van het totale warmteoverdrachtsysteem te bewerkstelligen.

Met dit project zal de Boet uiteindelijk een behoorlijke besparing realiseren op hun gasverbruik, waarmee niet alleen een aanzienlijke kostenbesparing wordt behaald. Ook zal er een reductie van 182,4 ton CO2 worden behaald en draagt de Boet actief bij aan de vermindering van CO2 uitstoot.