project
industrie

Asfaltcollectoren zijn onderdeel van het Waerdse Energie Circuit. Twee collectoren liggen er momenteel al, een in de rijbanen van wegen op bedrijventerrein De Vaandel en een in de rijbanen van de Westfrisiaweg N194.

PROJECT: Afvalt Collectoren N194
LOCATIE: Heerhugowaard- N194/ De Vaandel
DOEL: Warmte afgifte via wegdek

OPLEVERING PROJECT: 2014

Asfalt wordt in de zomer heet. De zonnewarmte wordt opgeslagen in het donkere oppervlak. De collector in het asfalt verzamelt de warmte en voert deze af. De asfaltcollector fungeert dus als een warmtewisselaar, die de warmte aan het asfalt onttrekt. In de winter kan juist koude worden onttrokken. Het opgewarmde water (of in de winter het gekoelde water) wordt ondergronds opgeslagen in een watervoerende bodemlaag.

In de winter, als er in de aangesloten gebouwen rond de collector behoefte is aan warmte, wordt het warme water opgepompt. In de zomer zorgt het koude water juist voor koeling. Zo maakt de asfaltcollector deel uit van het warmte-/koudeopslag systeem. Het warme c.q. koude water wordt ook benut voor het wegdek zelf. In de winter loopt er warm water door de collector om de weg sneeuw- en ijsvrij te houden. In de zomer wordt door afkoeling voorkomen dat er spoorvorming in het wegdek ontstaat.