project
woningbouw

Centraal is Schagen is een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd. Het gebouw is opgebouwd uit vier lagen. De onderste twee zijn voor de kazerne op de bovenste twee bouwlagen zijn 25 appartementen gebouwd. Kodi heeft een gesloten bronsysteem geëngineerd, ontworpen en uitgevoerd.

PROJECTNAAM: Oranje Rood
PROJECT: Brandweerkazerne en appartementen
AANTAL: Brandweerkazerne met 25 appartementen 
LOCATIE: Schagen

SYSTEEM: Gesloten bronsysteem
OPLEVERING INSTALLATIE: 2010

OPDRACHTGEVER: Gemeente Schagen en Bouwcompagnie Project bv
AANNEMER: VBK Noord West – Schagen
ARCHITECT: Leeuwenkamp Architecten – Alkmaar

De benodigde verwarming en verkoeling wordt middels een centrale warmtepompinstallatie met bijbehorende energiebronsysteem verzorgd. Als energiebron wordt gebruik gemaakt van verticale bodemwisselaars in een gesloten bronsysteem.

Afhankelijk van de behoefte wordt warmte aan de bodem onttrokken en met een warmtepompinstallatie op c.a. 35°C gebracht, of er wordt warmte aan de bodem afgegeven (verkoeling van de appartementen en kantoorruimten brandweer). Over het gehele jaar wordt een energiebalans in de bodem nagestreefd.

Het hart van de geothermische installatie is de warmtepomp. De warmtepomp is in staat om energie van een laag temperatuurniveau (2-10 graden Celsius) om te zetten in energie van een hoger niveau (30-40 graden Celsius). 

De verkoeling wordt gerealiseerd buiten de warmtepompinstallatie om, wat wil zeggen dat de koude (c.a. 10°C) direct uit de energiebron middels vloerleidingen wordt ingebracht. Middels een leidingsysteem vanaf de warmtepompen in de centrale technische ruimte wordent via de centrale schachten de appartementen en de brandweerkazerne voorzien van warmte of koude met energiemeting voor de registratie van het verbruik per appartement en de brandweer.

Voor de energievoorziening t.b.v. het warm tapwater zal ook de eerdergenoemde warmtepompinstallatie worden ingezet. De warmtepompinstallatie geeft warmte af aan een centraal energievat wat tevens wordt gevuld met warmte middels het toepassen van zonnecollectoren op het dak van het complex.

Per appartement is er een afgiftesysteem (verwarming en verkoeling) geleverd en geïnstalleerd. Dit afgifte systeem wordt middels vloerleidingen in de vloeren gelegd op door derden aan te brengen isolatie en wapeningsnetten. De genoemde vloerleidingen zijn aangesloten op een kunststof verdeler/verzamelaar voorzien van energiemeting gemonteerd in de meterkast van de appartementen. Bovengenoemd afgiftesysteem wordt gebruikt voor het verwarmen van de ruimten in de wintersituatie. Het afgiftesysteem wordt tevens tijdens het koelseizoen gebruikt voor het afvoeren van energie naar het bronsysteem (regenereren) om weer een warmtebuffer op te bouwen voor het volgende stookseizoen. Dit zal buiten de warmtepomp om geschieden middels een circulatiepomp en platenwarmtewisselaar, dit wordt vrije koeling genoemd.