project
woningbouw

Het woongebouw Zuidzicht bestaat uit 58 woningen. De duurzame opwekkingsinstallatie van Zuidzicht maakt gebruik van een gesloten bronsysteem.(ca. 180 meter diep).

PROJECTNAAM: Zuidzicht
PROJECT: Appartementen in pand van voormalige meubelzaak Dintra
AANTAL: 58 appartementen 
LOCATIE: Alkmaar

SYSTEEM: Gesloten bronsysteem
OPLEVERING INSTALLATIE: 2022

OPDRACHTGEVER:Vaste Steen Projectontwikkeling Alkmaar
AANNEMER: Scholtens Groep Wognum
ARCHITECT: TPAHG architecten Hoorn

Het woongebouw Zuidzicht bestaat uit 58 woningen. De duurzame opwekkingsinstallatie van Zuidzicht maakt gebruik van een gesloten bronsysteem.(ca. 180 meter diep) Een glycol-water mengsel wordt via een leidingstelsel naar de technische ruimte getransporteerd. Hier wordt de energie van de bodem overgegeven aan het cv-water van de opwekkingsinstallatie. Door middel van warmtepompen wordt het water opgewaardeerd tot de juiste temperatuur. Dit water wordt door een distributienet in de woning via de zogenaamde afleverset geleverd. Dit water kan worden gebruikt voor verwarming, verkoeling en warm tapwater.

Door de toepassing van een opwekkingsysteem bestaande uit LT en HT-warmtepompen, gekoppeld aan het gesloten bodemenergiesysteem, ontstaat een zeer efficiënt duurzaam opwekkingsysteem.

Twee leidingen verzorgen het gehele jaar de distributie van het H.T. verwarmingswater, 2 leidingen verzorgen in het stookseizoen de distributie van het L.T.-verwarmingswater en schakelen in het koelseizoen (maart t/m oktober) over op distributie van het H.T. koelwater. In het koelseizoen zal de nog benodigde verwarmingswarmte geleverd worden door het H.T. verwarmingswater. In de individuele appartementen wordt een afleverunit geplaatst ten behoeve van de afgifte van warmte en koude. Ook de vloerverwarming/koeling is door Kodi gerealiseerd en aangesloten op de afleverset.

De installatie wordt uitgerust met buffervaten voor warmte t.b.v. de LT en HT-verwarming. Door de buffervaten wordt overmatig in- en uitschakelen van de warmtepompen vermeden wat ten goede zal komen aan de levensduur van de warmtepompen. 

De duurzame opwekkingsinstallatie is in de kelder van het gebouw geplaatst. Vanuit daar zal de L.T. en H.T.-warmte en de H.T. koude via een 4 pijpsysteem naar de verschillende appartementen worden gedistribueerd.

De elektrisch aangedreven brine/water warmtepomp zal een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming SCOP ≥ 4 (gemeten conform NEN-EN 14825:2018). Voor de koude levering geldt een veel hogere C.O.P. omdat hier gebruik gemaakt wordt van de bodemenergie in de vorm van een passief koelsysteem. Hierdoor is geen warmtepomptechniek nodig voor de koude opwekking.