Warmtepomp
systemen

Kodi ontwikkelt en produceert centrale energiesystemen in eigen beheer.

Als centraal aandrijvend element tussen het bron- en  afgiftesysteem wordt de warmtepomp(en) geschakeld. Omdat de prestatie van het volledige systeem wordt bepaald door de onderlinge samenhang tussen deze drie hoofdonderdelen, ontwikkelt en produceert Kodi centrale energiesystemen in eigen beheer. Deze energiecentrale wordt compleet door Kodi zelf ontworpen en ontwikkeld.

Zowel in bestaande en nieuwe wooncomplexen als in bedrijfspanden zorgt Kodi voor een moderne technische ruimte in uw gebouw. In deze ruimte wordt de (open of gesloten) bron aangesloten op het warmtepompsysteem. Dit is een systeem dat bestaat uit warmtewisselaars, buffervaten, elektrische installaties etc. etc. en zorgt voor een zo energiezuinig mogelijke installatie die zowel de verwarming, verkoeling en warmwatervoorziening produceert voor uw behoefte.

De warmtepompen sluiten optimaal aan bij het uitgangspunt het temperatuurverschil tussen bron- en afgiftesysteem zoveel mogelijk te beperken. Dit wordt onder andere bereikt door de toepassing van verdampers en condensors met een groot uitwisselend oppervlak en digitale regeltechniek. Deze zorgt voor een optimale afstemming tussen de essentiële componenten en frequentiegeregelde compressoren, waarmee de geleverde verwarmingscapaciteit exact wordt afgestemd met de vraag. Door deze ingrepen wordt er optimaal gebruik gemaakt van de eigenschappen van het afgiftesysteem en wordt er bovendien  ‘zuinig’ omgesprongen met de beschikbare energie aan de bronzijde (er wordt nooit meer onttrokken dan strikt noodzakelijk).

Het digitale Meet- en Regelsysteem is opgenomen in een intelligente automatiseringseenheid met eigen software (ook een ontwikkeling van Kodi). Door deze constructie kan iedere warmtepomp in een netwerk worden opgenomen en worden gekoppeld met een centraal gebouwbeheersysteem (GBS). Op deze manier wordt voor iedere warmtepomp het optimale werkpunt bereikt en dus de maximaal haalbare energiebesparing voor het volledige systeem.  Kodi biedt de mogelijkheid om warmtepompsystemen te monitoren. Door zo veel mogelijk informatie te verzamelen over het functioneren van de installaties en door de omstandigheden te analyseren waaronder ze worden gebruikt, leren we waar de kansen liggen voor verbetering en besparing.